Metanol (CH3OH)

Bezbarwna, toksyczna i łatwopalna ciecz wykorzystywana do: tworzywa sztucznego, kauczuku syntetycznego, formaliny, wyrobów farmaceutycznych, środków ochrony roślin oraz jako składnik paliwa. Metanol sklasyfikowany jest jako substancja toksyczna, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

Specyfikacja techniczna
Pobierz

CERTYFIKATY

saletra amonowa
certyfikat zgodności

saletra amonowa
certyfikat Q

canlit certyfikat
zgodności

canlit
gwarancja jakości

mocznik
certyfikat zgodności

ns certyfikat
zgodności

RSMLIT
certyfikat zgodności