Formalina

Wodny roztwór CH2O – płyn toksyczny, łatwopalny oraz wybuchowy (opary wraz z powietrzem tworzą związki wybuchowe). Formalina stosowana jest jako surowiec do: preparatów biologicznych, produkcji tworzyw sztucznych, syntezy materiału organicznego, dezynfekcji, konserwacji, środków grzybobójczych.

Specyfikacja techniczna
Pobierz

CERTYFIKATY

saletra amonowa
certyfikat zgodności

saletra amonowa
certyfikat Q

canlit certyfikat
zgodności

canlit
gwarancja jakości

mocznik
certyfikat zgodności

ns certyfikat
zgodności

RSMLIT
certyfikat zgodności