Amoniak (NH3)

Jeden z najważniejszych produktów w przemyśle chemicznym. Wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji: kwasu azotowego, soli amonowych, azotanów (sole kwasu azotowego ), nawozów azotowych, materiałów wybuchowych, farb oraz wyrobów farmaceutycznych.

Specyfikacja techniczna
Pobierz

CERTYFIKATY

saletra amonowa
certyfikat zgodności

saletra amonowa
certyfikat Q

canlit certyfikat
zgodności

canlit
gwarancja jakości

mocznik
certyfikat zgodności

ns certyfikat
zgodności

RSMLIT
certyfikat zgodności