„AdBlue”

Roztwór mocznikowy zmniejszający emisję tlenków azotu w spalinach samochodów ciężarowych. Wlewany jest do specjalnego zbiornika zamontowanego w pojeździe z silnikiem wysokoprężnym. W momencie wtryskiwania do układu wydechowego pojazdu, pod wpływem wysokiej temperatury wytwarza amoniak wywołujący reakcję chemiczną przekształcając szkodliwe tlenki azotu w nieszkodliwy azot (N) i wodę (H2O). Technologia ta optymalizuje osiągi silnika poprzez zmniejszenie emisji cząstek stałych i maksymalizację produkcji energii paliwa, dodatkowo zmniejsza się zużycie paliwa (średnio 5%).

Specyfikacja techniczna
Pobierz

CERTYFIKATY

saletra amonowa
certyfikat zgodności

saletra amonowa
certyfikat Q

canlit certyfikat
zgodności

canlit
gwarancja jakości

mocznik
certyfikat zgodności

ns certyfikat
zgodności

RSMLIT
certyfikat zgodności