ROZTWÓR SALETRZANO – MOCZNIKOWY (KAS 32%N)

Płynny nawóz azotowy o szybkim działaniu, stosowany do zasadniczego i uzupełniającego nawożenia zboża ozimego i jarego, rzepaku, buraków cukrowych i pastewnych, ziemniaków oraz roślin ogrodniczych i sadowniczych. Nawóz ten spełnia wszystkie współczesne wymagania agrotechniczne. Roztwór saletrzano-mocznikowy można stosować razem z innymi makro- czy mikroelementowymi nawozami, regulatorami wzrostu, inhibitorami nitryfikacyjnymi czy pestycydami. To bezbarwny albo różowy płyn, nie zawierający szkodliwych roślinom substancji. Nawóz jest niepalny, niewybuchowy, niewydzielający oparów, nie wytwarza ciśnienia, dlatego jest łatwy w transporcie i składowaniu. Nawóz ten spełnia wymagania rozproszonego, miejscowego i uzupełniającego nawożenia dolistnego. Oddziaływanie roztworu jest praktycznie neutralne, dzięki czemu możliwe jest opryskiwanie roztworem o dużym stężeniu. KAS 32%N może być używany do nawożenia roślin rosnących przy zbiornikach wodnych oraz na terenach pagórkowatych.

Skład: KAS 32%N: azot całkowity (N) – 32% (w formie amonowej (N-NH ) – 8%, w formie azotanowej (N-NO ) – 8%, w formie mocznikowej (N-NH ) – 16%).

Opakowania: Rozlewane do cystern kolejowych i samochodowych, lub innych odpowiednio przystosowanych pojemników klienta.

SPOSÓB STOSOWANIA

Rośliny Zalecenia Zalecana dawka nawożenia
i/ha Azot ogółem
kg/ha
Zboża ozime przed siewem 50-80 21,2-33,9
wiosną po ruszeniu wegetacji 150-200  63,6-84,8
w fazie strzelania w źdźbło 50-80 21,2-33,9
w fazie kłoszenia 20-40 8,5-17,0
w czasie fazy woskowej 10-20 4,2-8,5
Rzepak ozimy przed siewem 50-80 21,2-33,9
wiosną po ruszeniu wegetacji 180-230 76,3-97,5
w fazie butonizacji 60-90 25,4-38,2
przed kwitnieniem 10-30 4,2-12,7
Rzepak jary przed siewem 200-300 84,8-127,2
przy wykształceniu 4-5 liści 50-80 21,2-33,9
w fazie butonizacji 10-40 4,2-17,0
Zboża jare przed siewem 150-250 63,6-106,0
podczas krzewienia 70-110 29,7-46,6
w fazie strzelania w źdźbło 40-70 17,0-29,7
Buraki cukrowe przed siewem 150-300 63,6-127,2
podczas intensywnego wzrostu liści 50-80 21,2-33,9
Kukurydza przed siewem 150-250 63,6-106,0
Ziemniaki przed sadzeniem 150-250 63,6-106,0
Łąki i pastwiska po ruszeniu wegetacji 150-250 63,6-106,0
każdorazowo po wypasie lub pokosie zaleca się 1-tygodniową przerwę w wypasie po zastosowaniu nawozu 70-150 29,7-63,6
Warzywa gruntowe przed siewem lub sadzeniem 100-250 42,4-106,0
w okresie wegetacji 30-70 12,7-29,7

Dodatkowe zalecenia:
Nie zaleca się dolistnego nawożenia roślin roztworem KAS 32%N o dużym stężeniu podczas temperatury powietrza powyżej 20°C oraz stosunkowo niskiej wilgotności powietrza. W dni słoneczne roztwór KAS 32%N należy stosować rano lub wieczorem, natomiast w dni pochmurne – o dowolnej porze. Przeprowadzając opryski podczas deszczu, część nawozu zostaje zmyta z liści do gleby. W takim przypadku azot zostanie przez roślinę pobrany drogą systemu korzeniowego.

CERTYFIKATY

saletra amonowa
certyfikat zgodności

saletra amonowa
certyfikat Q

canlit certyfikat
zgodności

canlit
gwarancja jakości

mocznik
certyfikat zgodności

ns certyfikat
zgodności

RSMLIT
certyfikat zgodności